Zubní implantáty

Co obnáší první návštěva u implantologa?

  • Nejdůležitější je důkladné vstupní vyšetření. To obvykle zahrnuje prohlídku chrupu, zhotovení rentgenových snímků, otisků pro zhotovení sádrových modelů všech zubů a fotografií chrupu i obličeje.
  • Na základě provedeného vstupního vyšetření Vám lékař specialista zpracuje komplexní léčebný plán a na jeho základě navrhne nejvhodnější léčebné postupy, včetně cenové kalkulace.
  • Každý pacient by měl vědět, že je nezbytné, aby jeho chrup byl před zahájením implantologické léčby sanovaný (tzn. bez neošetřených kazů) a že implantologie nenahrazuje péči klasického stomatologa, kterého by pacient měl také v obvyklých půlročních intervalech navštěvovat.
  • Velmi důležitým předpokladem pro započetí a úspěšné zvládnutí implantologické léčby je i ústní hygiena pacienta. Proto počítejte s odesláním k dentální hygienistce, která s Vámi probere metody čištění a odstraní případné nedostatky.

Ceny zubních implantátů

Ceny výkonů jsou kalkulovány podle časových nákladů, přístrojového a personálního vybavení ordinace, spotřebovaného materiálu a provozních nákladů. Jedna hodina provozu vybavené zubní ordinace v našem zařízení stojí 1 800,- Kč, hodina provozu ordinace dentální hygienistky pak 1 000,- Kč.

Konkrétní informace o ceně léčby je součástí vstupní implantologické konzultace, bez které nelze potřebný rozsah ošetření posuzovat.

Orientační ceny:

  • Cena komplexního vstupního vyšetření, která zahrnuje I. konzultaci, zhotovení studijních modelů, digitální fotografie, zhotovení a detailní analýzu rentgenových snímků, podrobný léčebný a finanční plán, je 800,- Kč.
  • Cena hygienické fáze: 1 000,- Kč/ 1 hodina, 600,- Kč/ 30 minut.
  • Náhrada 1 ztraceného zubu implantátem, která sestává z chirurgické fáze (implantát vč. pomocného materiálu) a z protetické fáze (nástavba na implantát, pomocné součástky, umělá náhrada korunky zhotovená v laboratoři): cca 32 000,- Kč.