Zubní korunky

Dostavby zubních korunek

Ztráta větší části zubní korunky, např. po úraze, vyžaduje rekonstrukci pomocí umělého materiálu. V minulosti se zejména v postranních úsecích chrupu (stoličky) dobře osvědčil amalgám. Tento materiál má však i přes své některé nesporné výhody i řadu nevýhod (není estetický). V současné době je řada rekonstrukcí poškozené zubní korunky prováděna přímo v ordinaci pomocí estetického výplňového materiálu (např. fotokompozitu) nebo je část chybějící korunky vyrobena v laboratoři (např. z keramiky) a následně v ordinaci připevněna k zubu (lepením-tmelením).

Umělé zubní korunky keramické a kovokeramické

Umělá zubní korunka plní řadu funkcí. K jejímu zhotovení se uchylujeme tehdy, když není možno provést jednodušší opravu poškozeného zubu např. výplní. Ve viditelném úseku chrupu musí být estetická, tedy obtížně rozlišitelná od okolních vlastních zubů. Volbou vhodného postupu a materiálu lze docílit velmi dobrého výsledku a hlavně: úsměvu na tváři pacienta.