MUDr. Petr Šimůnek

Specialista pro obor stomatologické protetiky, dentoalveolární chirurgie a dentální implantologie.

Vystudoval 1. LF UK v Praze, obor stomatologie, poté nastoupil na témže výukovém pracovišti jako sekundární lékař Stomatologické kliniky VFN v Praze na plný úvazek. V roce 2002 složil atestaci I. stupně ze stomatologie a začal pracovat jako odborný zubní lékař a klinický pedagog též na I. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílel se na pregraduální výuce studentů stomatologie (5. a 6. ročník) i postgraduálním vzdělávání stomatologů v rámci kurzů pořádaných Českou stomatologickou komorou a IPVZ. V roce 2006 pracoviště VFN a I. LF UK opustil.

V současné době je vedoucím lékařem stomatologického centra Natur-dent s.r.o. Specializuje se v oboru stomatologická protetika (rekonstrukce zubní korunky, keramické náhrady ztracených zubů či jejich částí, keramické a kovokeramické náhrady na implantáty), dentoalveolární chirurgie (např. chirurgie tvrdých tkání - zubů a přilehlé kosti, chirurgie měkkých tkání - korekturní výkony na dásni a ústní sliznici) a dentální implantologie (umělé zubní kořeny).

Úzce spolupracuje s MUDr. Lucií Šimůnkovou - Vítovou při léčbě ortodontických pacientů (tunelizace, chirurgické vybavení neprořezaných nebo nadpočetných zubů, odstranění rušivých tahů řas a uzdiček, náhrady chybějících zubů implantáty, estetické úpravy tvaru a velikostí zubů kompozitními materiály nebo keramikou).

Aktivně přednášel a přednáší na některých domácích odborných akcích (Pražské dentální dny a další) a vzdělávacích kurzech konaných ve středisku České stomatologické komory (Dentální implantologie v praxi). Je autorem řady odborných sdělení v domácím odborném tisku (Quintessence, Praktické zubní lékařství, Česká stomatologie).

Kontaktní e-mail: p.simunek@natur-dent.cz