MDDr. Jana Vronská

Vystudovala 1. LF UK v Praze.

Věnuje se záchovné a dětské stomatologii, endodoncii a protetice.

Do budoucna by se ráda věnovala praktickému zubnímu lékařsrví rozšířenému o paradontologii a chirurgii.

Jejím cílem je co nejšetrnější, pokud možno nebolestivé ošetření a spokojený pacient.